self.close();"; exit; } #---[ Initialisatie ]--- include_once('initialisatie.php'); include_once($wme_beheer."/connectit.php"); include_once('wme_maaklink.php'); include_once('wme_url_rewrite.php'); #---[ Inladen standaard bestanden ]--- include_once($wme_beheer."/functies.php"); include_once("beheer/publicatie_include.php"); include_once("welke_browser.php"); include_once("wme_mail.php"); #---[ Subdomein redirect ]--- if (1==2) { #echo $_SERVER['REQUEST_URI']; #echo $_SERVER['PHP_SELF']; #exit; $wme_subdomein=$_SERVER['HTTP_HOST']; $wme_subdomein="cactus"; $result = mysql($db,"select website_subdomeinenid, url from website_subdomeinen where website_subdomeinenid NOT IN ('' ".$_SESSION['subdomein'].") and subdomein='$wme_subdomein' and status='op internet' and prullenbak!='j' limit 1"); $aantalrijen = mysql_numrows($result); if ($aantalrijen==1) { $rij = mysql_fetch_row($result); $_SESSION['subdomein'].=",'$rij[0]'"; header("Location:$rij[1]"); exit; } } #---[ Taal instellingen bekijken ]--- $result = mysql($db,"select mogelijketalen, taalkeuzemogelijkheden, keuzeonthouden, titel0, tekst0, titel1, tekst1, titel2, tekst2, titel3, tekst3, titel4, tekst4, titel5, tekst5, keuzeomschrijving, achtergrondkleur, tekstkleur, tekstkleurgekozen, splash_afbeelding, splashtekstkleur, splashpaginakleur, splashvlakkleur, taalkeuzeaanbiedenals, titel8, tekst8 from website_taalinstellingen where website_taalinstellingenid='9d0e25c1f0c325bc168' and prullenbak!='j' "); $aantalrijen = mysql_numrows($result); if ($aantalrijen==1) { $rij = mysql_fetch_row($result); $wme_taalkeuze_talen=$rij[0]; $wme_taalkeuze_keuze=$rij[1]; $wme_taalkeuze_keuzeonthouden=$rij[2]; $wme_taalkeuze_titel0=$rij[3]; $wme_taalkeuze_tekst0=$rij[4]; $wme_taalkeuze_titel1=$rij[5]; $wme_taalkeuze_tekst1=$rij[6]; $wme_taalkeuze_titel2=$rij[7]; $wme_taalkeuze_tekst2=$rij[8]; $wme_taalkeuze_titel3=$rij[9]; $wme_taalkeuze_tekst3=$rij[10]; $wme_taalkeuze_titel4=$rij[11]; $wme_taalkeuze_tekst4=$rij[12]; $wme_taalkeuze_titel5=$rij[13]; $wme_taalkeuze_tekst5=$rij[14]; $wme_taalkeuze_titel8=$rij[24]; $wme_taalkeuze_tekst8=$rij[25]; $wme_taalkeuze_keuzeomschrijving=$rij[15]; $wme_taalkeuze_achtergrondkleur=$rij[16]; $wme_taalkeuze_tekstkleur=$rij[17]; $wme_taalkeuze_tekstkleurgekozen=$rij[18]; $wme_taalkeuze_splash_afbeelding=$rij[19]; $wme_taalkeuze_splash_splashtekstkleur=$rij[20]; $wme_taalkeuze_splash_splashpaginakleur=$rij[21]; $wme_taalkeuze_splash_splashvlakkleur=$rij[22]; $wme_taalkeuze_taalkeuzeaanbiedenals=$rij[23]; if (strlen($wme_taalkeuze_talen)>1) { # Eventueel gekozen taal instellen if ($taalkeuze!="") { $wme_taalid=$taalkeuze; if ($wme_taalkeuze_keuzeonthouden=="ja") { setCookie("wme_taalid",$wme_taalid,time()+3600*24*365); $_SESSION['wme_taalid']=$wme_taalid; } else { #sessie koekie wegschrijven $_SESSION['wme_taalid']=$wme_taalid; } } if (($wme_taalid=="") && ($_SESSION['wme_taalid']!="")) { $wme_taalid=$_SESSION['wme_taalid']; } } else { #Standaard taal bepalen $wme_taalid=0; } } #---[ Inlogcontrole voor afgesloten gedeelte ]--- if (($actie=="wme_login") && ($_SESSION['wme_afgesloten_inlog']!="j")) { $inlog_email=addslashes($inlog_email); $inlog_wachtwoord=addslashes($inlog_wachtwoord); $result = mysql($db,"select afgesloten_gebruikersid, rechten, logindata, geslacht, voorletters, tussenvoegsel, achternaam from afgesloten_gebruikers where email='$inlog_email' and wachtwoord='$inlog_wachtwoord' and status='Geautoriseerd' "); $aantalrijen = mysql_numrows($result); if ($aantalrijen==1) { $rij = mysql_fetch_row($result); if ($rij[3]=="man") { $naam="Dhr. $rij[4] $rij[5] $rij[6]"; } else { $naam="Mevr. $rij[4] $rij[5] $rij[6]"; } $_SESSION['wme_afgesloten_inlog']="j"; $_SESSION['wme_afgesloten_id']=$rij[0]; $_SESSION['wme_afgesloten_rechten']=$rij[1]; $_SESSION['wme_afgesloten_naam']=$naam; $datumstempel=datum3($vandaag,0,0,0)." / ".date("H:i:s"); $logindata=addslashes($datumstempel."\n".$rij[2]); mysql($db,"update afgesloten_gebruikers set logindata='$logindata' where afgesloten_gebruikersid='$rij[0]' "); } else { $wme_inlogfout="j"; } } else if (($actie=="wme_logout") && ($_SESSION['wme_afgesloten_inlog']=="j")) { $_SESSION['wme_afgesloten_inlog']=""; unset($_SESSION['wme_afgesloten_inlog']); $_SESSION['wme_afgesloten_rechten']=""; unset($_SESSION['wme_afgesloten_rechten']); } # Publicatie status records aanpassen $huidigedatum= date('Y-m-d'); $publicatietabellen = Array("website_nieuws","website_hotspots"); if ($publicatietabellen) { for ($i=0;$publicatietabellen[$i];$i++) { $tabelnaam=$publicatietabellen[$i]; $result2 = mysql($db,"select ".$tabelnaam."id, napublicatiestatus, publicerentot from $tabelnaam where publicerenvanafgebruiken='j' or publicerentotgebruiken='j' "); $aantalrijen2 = mysql_numrows($result2); for ($i2=0; $i2 < $aantalrijen2; $i2++) { $info = mysql_fetch_row($result2); mysql($db,"update ".$tabelnaam." set publicatiestatus='op internet' where publicerenvanaf <='$huidigedatum' and ".$tabelnaam."id='$info[0]' and publicerenvanafgebruiken='j'"); mysql($db,"update ".$tabelnaam." set publicatiestatus='$info[1]' where publicerentot <='$huidigedatum' and ".$tabelnaam."id='$info[0]' and publicerentotgebruiken='j'"); } } } #/ #---[ Instellingen ]--- $result = mysql($db,"select plaatsenbij, inschrijvingtitel, inschrijvingtekst, inschrijvingmislukttitel, inschrijvingmislukttekst, bevestigingtitel, bevestigingtekst, bevestigingmislukttitel, bevestigingmislukttekst, inlogtitel, inlogtekst, profielaanpassentitel, profielaanpassentekst, profielaanpassenmislukttitel, profielaanpassenmislukttekst, profielaanpassengelukttitel, profielaanpassengelukttekst, tekstkleur, achtergrondkleur, afbeelding, inschrijvinggelukttitel, inschrijvinggelukttekst, captcha from afgesloten_instellingen where taalid='$wme_taalid' and afgesloten_instellingenid='54d7c950db41cc510ea' "); $aantalrijen = mysql_numrows($result); if ($aantalrijen==1) { $rij = mysql_fetch_row($result); $wme_afgesloten_plaatsenbij=$rij[0]; $wme_afgesloten_inschrijvingtitel=$rij[1]; $wme_afgesloten_inschrijvingtekst=$rij[2]; $wme_afgesloten_inschrijvingmislukttitel=$rij[3]; $wme_afgesloten_inschrijvingmislukttekst=$rij[4]; $wme_afgesloten_bevestigingtitel=$rij[5]; $wme_afgesloten_bevestigingtekst=$rij[6]; $wme_afgesloten_bevestigingmislukttitel=$rij[7]; $wme_afgesloten_bevestigingmislukttekst=$rij[8]; $wme_afgesloten_inlogtitel=$rij[9]; $wme_afgesloten_inlogtekst=$rij[10]; $wme_afgesloten_profielaanpassentitel=$rij[11]; $wme_afgesloten_profielaanpassentekst=$rij[12]; $wme_afgesloten_profielaanpassenmislukttitel=$rij[13]; $wme_afgesloten_profielaanpassenmislukttekst=$rij[14]; $wme_afgesloten_profielaanpassengelukttitel=$rij[15]; $wme_afgesloten_profielaanpassengelukttekst=$rij[16]; $wme_afgesloten_tekstkleur=$rij[17]; $wme_afgesloten_achtergrondkleur=$rij[18]; $wme_afgesloten_afbeelding=$rij[19]; $wme_afgesloten_inschrijvinggelukttitel=$rij[20]; $wme_afgesloten_inschrijvinggelukttekst=$rij[21]; $wme_afgesloten_captcha=$rij[22]; } $result = mysql($db,"select website_instellingenid, template, titelwebsite,logo, lettertype, achtergrondkleur1, achtergrondkleur2, achtergrondkleur3, achtergrondkleur4, achtergrondkleur5, achtergrondkleur6, tekstkleur1, tekstkleur2, tekstkleur3, tekstkleur4, tekstkleur5, tekstkleur6, achtergrondfiguur, achtergrondfiguurpagina, adresgegevens, achtergrondfiguur_instellingen, achtergrondfiguurpagina_instellingen, logox, logoy, footer_breedte, footer_hoogte, footer_achtergrond, footer_align, footer_sitemap from website_instellingen where actief='j' and prullenbak!='j' LIMIT 1") or die (mysql_error()); $aantalrijen = mysql_numrows($result); if ($aantalrijen==1) { $rij = mysql_fetch_row($result); $wme_instellingenid=$rij[0]; $template=$rij[1]; $_SESSION['wme_template']=$template; $_SESSION['wme_ses_instellingenid']=$rij[0]; $paginatitel=$rij[2]; #--------[Paginatitel op submenuniveau controleren]----------- if(!$wme_menuid) { $result2 = mysql($db,"select website_menuitemsid from website_menuitems where status='Op internet' order by volgorde asc limit 1"); $rij2 = mysql_fetch_row($result2); if($rij2[0]){$wme_menuid=$rij2[0];} } if (($rij[3]!="") && (file_exists($wme_phpimg."/".$rij[3]))) { $wme_logo=$wme_phpimg."/".$rij[3]; $wme_logo_x=$rij[22]; $wme_logo_y=$rij[23]; } $wme_lettertype=$rij[4]; $wme_achtergrondkleur1=$rij[5]; $wme_achtergrondkleur2=$rij[6]; $wme_achtergrondkleur3=$rij[7]; $wme_achtergrondkleur4=$rij[8]; $wme_achtergrondkleur5=$rij[9]; $wme_achtergrondkleur6=$rij[10]; $wme_tekstkleur1=$rij[11]; $wme_tekstkleur2=$rij[12]; $wme_tekstkleur3=$rij[13]; $wme_tekstkleur4=$rij[14]; $wme_tekstkleur5=$rij[15]; $wme_tekstkleur6=$rij[16]; if (($rij[17]!="") && (file_exists($wme_phpimg."/".$rij[17]))) { $wme_achtergrondfiguur="background=\"".$wme_phpimg."/".$rij[17]."\""; $wme_achtergrondfiguurlos=$wme_phpimg."/".$rij[17]; } if (($rij[18]!="") && (file_exists($wme_phpimg."/".$rij[18]))) { $wme_achtergrondfiguurpagina="background=\"".$wme_phpimg."/".$rij[18]."\""; $wme_achtergrondfiguurpaginalos=$wme_phpimg."/".$rij[18]; } $wme_achtergrondfiguur_instellingen=$rij[20]; $wme_achtergrondfiguurpagina_instellingen=$rij[21]; $wme_adresgegevens=$rij[19]; $wme_adresgegevens=str_replace(" webman EASY.
"; exit; } #---[ TEMPLATE OVERRULE INSTELLINGEN ]--- if (($template_overrule!="") || ($_SESSION[session_template_overrule]!="")) { if ($template_overrule!="") { $template=$template_overrule; } else { $template=$_SESSION[session_template_overrule]; } #kleuren ophalen include("templates/".$template."/info/info.inc"); $wme_achtergrondkleur1=$template_achtergrondkleur1; $wme_achtergrondkleur2=$template_achtergrondkleur2; $wme_achtergrondkleur3=$template_achtergrondkleur3; $wme_achtergrondkleur4=$template_achtergrondkleur4; $wme_achtergrondkleur5=$template_achtergrondkleur5; $wme_achtergrondkleur6=$template_achtergrondkleur6; $wme_tekstkleur1=$template_tekstkleur1; $wme_tekstkleur2=$template_tekstkleur2; $wme_tekstkleur3=$template_tekstkleur3; $wme_tekstkleur4=$template_tekstkleur4; $wme_tekstkleur5=$template_tekstkleur5; $wme_tekstkleur6=$template_tekstkleur6; $overrulevisual="http://www.webmaneasy.nl/previews/".$template."/blikvanger.jpg"; if ($template_background_tonen=="j") { $wme_achtergrondfiguur="background=\"http://www.webmaneasy.nl/previews/".$template."/background.jpg\""; $wme_achtergrondfiguurlos="http://www.webmaneasy.nl/previews/".$template."/background.jpg"; } if ($template_background_pagina_tonen=="j") { $wme_achtergrondfiguurpagina="background=\"http://www.webmaneasy.nl/previews/".$template."/background.jpg\""; $wme_achtergrondfiguurpaginalos="http://www.webmaneasy.nl/previews/".$template."/background.jpg"; } $_SESSION[session_template_overrule]=$template; echo "
"; } #---[ Inladen bestanden ]--- include_once('functies.php'); #---[ Taalkeuze inladen ]--- if ((eregi("splash",$wme_taalkeuze_keuze)) && (strlen($wme_taalkeuze_talen)>1) && (!isSet($wme_taalid))) { #Splashscreen tonen include_once("taalsplash.php"); exit; } if ($wme_taalid=="") { $wme_taalid=0; $_SESSION['wme_taalid']=$wme_taalid; } include_once("taal_".$wme_taalid.".php"); #---[ Menuitems inladen ]--- include_once("templates/".$template."/knoppen.php"); include_once("templates/".$template."/menu_items.php"); #---[ Content ]--- include_once("templates/".$template."/info/info.inc"); if ($template_soort_contentloader=="1") { include_once("content_loader_1.php"); } else { include_once("content_loader_n.php"); } #---[ HEADER ]--- include("head.php"); #---[ SOCIALMEDIA ]--- $wme_content.=wme_zetsocialmedia(); #---[ Template inladen ]--- include_once("templates/".$template."/template.php"); #---[ WME Logo inladen ]--- if ($wme_logo_niet_tonen!="j") { include_once("wme_logo.php"); } ?> Cufon.now(); \n"; } include("google.php"); ?>